Het doel van de stichting Nelli Cooman Games Stadskanaal

In het werk van de Stichting Nelli Cooman Games komen de idealen van oud-wereldkampioen sprint, thans erevoorzitter en naamgeefster van de stichting Nelli Cooman Games samen: het stimuleren van jeugd en mensen met een beperking om door middel van sport het beste uit jezelf te halen. De stichting richt zich op breedte- en topsport om op die manier de integratie van jeugd- en gehandicaptensport te bevorderen. Hiertoe heeft de stichting in de afgelopen jaren een groot aantal projecten ontwikkeld, die samenkomen in een aantal afzonderlijke activiteiten.

Als vertrekpunt is steeds gekozen voor de atletieksport, maar de activiteiten van de stichting hoeven zich daartoe niet te beperken, sterker nog: ook andere sporten verdienen zeker onze aandacht. De Nelli Cooman Games is namelijk meer dan een wedstrijd alleen. Zo is er in 2014 in samenwerking met het Sportteam Stadskanaal een programma ontwikkeld die voorziet in het stimuleren van jongeren, die niet of nauwelijks bewegen, om te gaan sporten. Niet alleen tijdens de Games, maar blijvend! Zo blijven de Nelli Cooman Games er voor de hele familie.

Hoe wordt de Nelli Cooman Games tot stand gebracht

De organisatievorm van de stichting laat zich het best omschrijven als een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie. De stichting beschikt over een eigen kantoor in Stadskanaal en aan het hoofd van de stichting staat een bestuur. De uitvoering ligt al jaren in handen van een professionele staf. Voorts kent de stichting diverse commissies waaraan een groot aantal vrijwilligers gedurende het hele jaar hun medewerking verleent.

Het bereik van de stichting Nelli Cooman Games

Het bereik van de activiteiten van de stichting is groot en strekt tot ver buiten de landsgrenzen. De Nelli Cooman Games en de Nelli Cooman Sportdag voor gehandicapten vinden plaats in Stadskanaal. Het bereik gaat echter veel verder. De deelnemers aan de sportdag komen uit het hele noorden. Via de basisscholen en het speciaal onderwijs worden kinderen uit de regio Stadskanaal bereikt. De Nelli Cooman Games kent een groot internationaal veld van valide en invalide topatleten. In 2016 worden, net als voorgaande jaren, tal van buitenlandse atleten verwacht. De jeugdmeerkamp trekt vooral jonge atleten uit Noord Nederland aan, maar ook verenigingen buiten de noordelijke regio schrijven zich in.

Met de Duitse buurregio hebben wij intensieve contacten, zodat we kunnen komen tot een grensoverschrijdende sportuitwisseling. Ook in 2016 zal op zaterdag een G-atletiek meerkamp worden gehouden. Alles meegerekend zal er een groot aantal mensen, met of zonder beperking, worden bereikt. Ook de publieke belangstelling en de aandacht van de pers en prominenten is daarbij groot. 

Nelli Cooman Fonds

Het Nelli Cooman Fonds is opgericht om de activiteiten van de stichting Nelli Cooman Games te ondersteunen. Het fonds probeert via donaties en acties geld in te zamelen. Ook zijn de inschrijfgelden van de Nelli Cooman Games deels bedoeld voor de fonds. Het fonds wordt ondersteund door activiteiten van de stichting Nelli Cooman Games waar jong en oud met een beperking aan deel kunnen nemen en de kans krijgen om enerzijds hun eigen mogelijkheden te ontdekken en anderszijds prestaties neer te zetten.

Op financieel gebied is de stichting en fonds afhankelijk van subsidies, sponsoren en donaties. Neem gerust contact met ons op als u de Nellli Cooman Games wil ondersteunen.